Buďte smart

Buďte chytřejší s cyklem webinářů a seminářů SMART STUDENT. Připravili jsme pro vás různorodá témata, která jsou zaměřená na rozvoj dovedností důležitých pro 21. století. Připravovaná témata vám pomůžou orientovat se např. v bezpečnosti na internetu, pochopit základy finanční gramotnosti, a nebo rozvíjet vaše kritické myšlení. SMART student je určen všem zvídavým studentům Univerzity Karlovy a je zdarma.


Připravujeme pro vás:

Metody efektivního učení - cyklus přednášek a workshopů

Uč se chytřeji, ne více! Aneb vědecky ověřené metody efektivního učení 

Na vysoké škole se budete muset naučit kvanta informací, ale ani diplomem učení nekončí, učit se budete po celý život, tak proč nám nikdo neřekl, jak na to? Na přednášce se dozvíte o nejčastějších chybách, kterých se studenti při učení dopouštějí, ale především se seznámíte s vědecky ověřeným postupem efektivního učení, který vám ušetří spoustu času. Rovněž si ukážeme, jak je možné díky volně přístupným nástrojům umělé inteligence zefektivnit svoje studium a jednotlivé fáze procesu efektivního učení.


·  Neúčinné metody učení, kterým se raději vyhnout.

·  Postup efektivního učení krok za krokem.

·  Doporučení na nejlepší aplikace pro studenty.

·  Ukázky využití umělé inteligence pro efektivnější a rychlejší učení.


Lektor: Jan Kohut

Doba: 2 hod


Workshop: Jak se efektivně učit!

Jak prokazuje celá řada vědeckých studií, existuje obrovský rozdíl mezi tím, jak se většina studentů učí a co ví současný vědecký výzkum o tom, jak se učit efektivně a rychle. Většina studentů ztrácí neúčinným studiem spoustu času,  zbytečně se stresují, nebo nedosahují tak dobrých výsledků, jak by mohli.  


Co budou účastníci po worskhopu umět/vědět:

- Seznámíte se s nejdůležitějšími vědecky ověřenými principy efektivního učení.

- Zjistíte, jak si učení rozplánovat a zorganizovat.

- Dovedete se na studium intenzivněji koncentrovat bez vyrušení a rozptýlení.

- Naučíte se vědomosti silně "zakódovat" do paměti.

- Budete vědět, jak na aktivní učení.

- Poznáte nejlepší aplikace, které zefektivní studium.

 

Osnova:

- Jak připravit svou mysl na učení.

- Jak číst s vysokým porozuměním a zapamatováním.

- Aktivní učení.

- Rozložené učení.

- Efektivní opakování pro uložení vědomostí do dlouhodobé paměti.

- Jak si zapamatovat "nezapamatovatelné".

- Tipy pro organizaci a plánování studia.


Lektor: Jan Kohut

Doba: 3 hod

Počet studentů: max. 30


Workshop: ChatGPT pro studenty! Jak si díky umělé inteligenci usnadnit studium?! 

Obrovským trendem posledních měsíců jsou AI chatboti, kteří pro studenty představují ohromnou příležitost. Účastníci workshopu se dozví o více než 50 způsobech využití ChatuGPT, Google Bard či Bing Chatu (nejznámější chatboti). Na workshopu se naučí, jak správně zadávat prompty, aby získali od AI co nejkvalitnější výstupy, ale především se zjistí, jaké prompty zadávat, aby u sebe podporovali takové mentální procesy, které vedou k rychlejšímu učení a vyšší produktivitě. Řeč bude rovněž o limitacích a omezeních velkých jazykových modelů a etických aspektech jejich využití. 

Cíle:

- Studenti budou vědět o více než 50 možnostech využití ChatuGPT, Google Bard anebo Bing Chatu.

- Studenti zjistí, jaká omezení a limitace sebou přináší používání AI.

- Účastníci se dozví o nejdůležitějších zásadách pro zadávání promptů (příkazy pro AI nástroj). Výstupy, které od AI získají tak budou daleko kvalitnější.

- Studenti si prakticky vyzkoušejí AI pro "hluboké zpracování", aktivní učení, vytváření kartiček nebo psaní lepších textů atd...

- Studenti budou vědět o dalších užitečných AI aplikacích a nástrojích, které jim mohou studium usnadnit. 

Na workshop si přineste notebook.


Lektor: Jan Kohut

Doba: 2 hod

Počet studentů: max. 30

 

Finanční gramotnost – kritické myšlení ve finančním světě


Cílem webináře je pochopit důležitost kritického myšlení při finančním rozhodování jedince. Seznámíme se s rolí poradců, bank a institucí a získáme povědomí o jejich zájmech, motivaci, tricích a praktikách vůči zákazníkům. Po skončení webináře by účastník měl být schopen rozpoznávat nástrahy, neúplné či zavádějící informace z finančních trhů, produktů či pracovníků a firem fungujícím ve finančním sektoru.


Termín: online 14.11. 15-17 hod. - přihlašování bude možné od začátku listopadu

Registrace

Doba: 2 hod

Počet studentů: max. 150

Lektor: Samuel Pšeja


Workshop: Jak si usnadnit studium díky chytrým aplikacím (Notion, Anki a další...) 

Obrazovky mobilů a počítačů nemusí být zdaleka jen pouhým vyrušením a rozptýlením. V současnosti existuje celá řada užitečných aplikací a nástrojů, které mohou studentům značně usnadnit život a ušetřit čas. Na workshopu si ukážeme aplikaci Notion, která se zvláště v zahraničí těší ohromné popularitě. Zjistíte, jak si díky ni plánovat a organizovat studium anebo jak si psát poznámky. Dále se naučíte pracovat s proslulou aplikací Anki, která slouží k tvorbě a učení se s kartičkami, které si díky speciálnímu algoritmu uložíte do paměti za minimum času. Na konci workshopu si ještě v rychlém tempu představíme dalších několik velmi užitečných aplikací (poznámky, hudba, produktivita, soustředění, automatizace atd...). 

Cíle:

- Naučíte se používat základní funkce aplikace Notion (organizace studia, opakování, poznámky, úkoly, kalendář).

- Budete vědět, jak můžete aplikaci Notion používat pro učení se, psaní poznámek a organizaci a plánování opakování.

- Účastníci budou po skončení umět pracovat s programem Anki (učení se s kartičkami, které je založeno na principu "chytrého opakování", tj. vědomosti dostanete do paměti za co nejkratší čas).

- Seznámit studenty s dalšími aplikacemi, které jim mohou usnadnit studium.

- Aplikace pro myšlenkové mapy, cloudová úložiště, aplikace pro chytré poznámky, blokátory vyrušení, soustředěné psaní, hudba pro mozek a další... 

Na workshop si přineste notebook.


Termín: 5.12. 15-17 hod.

Registrace

Lektor: Jan Kohut

Doba: 2 hod

Počet studentů: max. 30

Zelená posluchárna RUK, Celetná 20, Praha 1  Efektivní komunikace (nejen) v týmu


Na workshopu efektivní komunikace se dozvíte, jak funguje mezilidská komunikace, jak předcházet nedorozuměním a konfliktům a jak srozumitelně komunikovat své potřeby. Odnesete si tipy jak na zpětnou vazbu nejen při práci v týmu. Workshop bude zaměřený prakticky, většinu věcí si společně vyzkoušíme.


  • Model komunikace KO-KO-KO

  • Jak dělat dobré dohody - teorie kontraktu

  • Jak předcházet nedorozuměním a konfliktům

  • Aktivní naslouchání

  • Formát asertivní zpětné vazby

  • Do’s & Don’ts při dávání a dostávání zpětné vazby

  • Praktický nácvik a ukotvení teorie do praxe, využití modelových situací na relevantní témata, stejně jako reálné případovky z praxe.


Termín: 12.12. 14 -17 hod.

Registrace

Lektorka: Sára Škvorová, People & Culture Expert z MarketUp

Doba: 3 hod

Počet studentů: max. 35

Zelená posluchárna RUK, Celetná 20, Praha 1  


Vedení není management – leadership pro vaše projekty


Seminář se částečně odehraje otevřenou diskusní formou – na základě vlastních zážitků z minulosti rozebereme základní pilíře dobrého lídra. Z těch se budete moct poučit aby vzájemné interakce vás a vašeho týmu byly příjemné a naplňující chvíle pro obě strany; je jedno jestli jde o tým školního projektu, neziskovky, či třeba i v práci a jinde. Workshop je přímo určený lidem v pozici vedení a lidem, které taková pozice do budoucna zajímá. Je možné se zúčastnit i bez dosavadní přímé zkušenosti. Tak či onak prosíme, abyste měli připravených alespoň pár základních otázek, co vás zajímá / co vám v minulosti nešlo.


Workshopem vás provede Richard Nevšímal, který vedl desítku týmů od studentských organizací, neziskových festivalů a organizací, komerčních projektových týmů i oddělení ve veřejné sféře.


Termín: 13.12. 14 -17 hod.

Registrace

Doba: 3 hod

Počet studentů: max. 35

Zelená posluchárna RUK, Celetná 20, Praha 1 

 

Další připravované akce pro studenty v rámci UK PointuProběhlé semináře:

Selfmanagement aneb Kým jsem a kam jdu

Co je pro mě důležité? Čeho chci v životě dosáhnout?J ak chci ,aby si mě lidé pamatovali?

Málokdo si tyto otázky nikdy nepoložil. Málokdo si však na ně dokázal správně odpovědět. Přesněji, našel odvahu si na ně vůbec odpovědět... Máte-li tedy odvahu, pojďte společně rozklíčovat charakteristiky k vlastnímu poznání a lepšímu pochopení sebe i ostatních, naučit se pracovat s vlastní jedinečností, ukázat si, jak „mít, co chceme a chtít, co máme“, hledat a rozpoznávat životně důležité věci, a dosáhnout tak většího souladu po stránce osobní i pracovní. Cílem semináře je podat nezbytné základy k vlastnímu sebepoznání, díky kterému si účastníci propojí do souvislostí fungování veškerých vztahů kolem nich, a lépe tak sobě i ostatním porozumí. Osvojí si klíčové techniky plánování, což jim umožní nakládat se svým časem hodnotněji. Uvědomí si, co je pro ně důležité a zároveň se naučí respektovat priority druhých. Získané znalosti a dovednosti při správném používání a následném prohlubování pomohou účastníkům zkvalitnit život ve všech oblastech.


Co společně projdeme:

- DISC – typologie osobnosti podle Roberta Rohma

- Jazyk povah aneb „na co kdo slyší“

- Správné stanovování cílů

- Umění „práce“ s prioritami

- Sebeřízení v emoční rovnováze – umět říct „ne“ (sobě i druhým)


Lektorka: Mgr. Jana Rambousková vystudovala obor andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Výchově a vzdělávání dospělých se intenzivně věnuje téměř dvacet let. Za svoje poslání a životní náplň považuje budování vztahů a „práci" s lidmi. Působila v několika významných českých vzdělávacích agenturách jako školitelka a projektová manažerka (např. Scio, Positive), zároveň se pohybovala v byznysovém prostředí.


Mediální gramotnost - Jak si ověřovat zprávy?


Volný přístup k informacím vyvolal vysoká očekávání, že internet povede k informované společnosti. Ve skutečnosti to ale vypadá, že otevřením stavidel propagandě a dezinformacím, způsobil pravý opak. Svoboda výběru informací přenáší zodpovědnost na každého z nás. Sami si vybíráme, jaké zprávy a z jakých zdrojů sledujeme. Pokud nebudeme opatrní, tak můžeme uvěřit různým nesmyslům a sdílet je. V lepším případě si uděláme ostudu před kamarády a známými, v tom horším můžeme ublížit sobě anebo někomu jinému. Pojďme se společně podívat na to, jak vypadá informační prostor, kdo do něj vstupuje, s jakými zájmy a co to všechno znamená pro nás, když se v něm chceme dozvědět, co se ve světě děje. Zapracujeme na svojí schopnosti vyhodnotit důvěryhodnost sdělení a posílíte si vlastní mediální gramotnost. Po absolvování školení si na vás hned tak nějaký dezinformátor nepřijde.


● Jak vypadá práce novináře a jak s touto znalostí pracovat při vyhodnocování jejich zpráv?

● Co jsou hoaxy, fake-news, dezinformace, misinformace…? Jaké jsou stupně manipulace?

● Co je hybridní válka? Jaké jsou její cíle? Jakými metodami a nástroji se jich snaží dosáhnout?

● Jak si ověřit důvěryhodnost média, zprávy, fotky, videa nebo řetězového mailu?

● Jaké nástroje nám mohou při ověřování jejich důvěryhodnosti pomoct?

● Jací aktéři jsou aktivní na poli informací a jaké jsou jejich zájmy?


Lektor: Lukáš Hána

Lukáš se v GrowJOB Institutu specializuje na rozvoj a školení kritického myšlení a s ním spojených témat jako je práce s informacemi, rozhodování na základě důkazů a předcházení chybám. Založil a vede projekt Kritické myšlení #krimyš, v rámci kterého pořádá od roku 2014 každý rok největší konferenci o kritickém myšlení v ČR. Přednáší a školí v Evropě a Spojených státech pro firmy, univerzity, veřejnost, ale třeba i zpravodajské služby. Na Vysoké škole ekonomické v Praze pomohl vytvořit kurz kritického myšlení, kde i učí. Natočil rozsáhlý online kurz kritického myšlení pro vzdělávací portál Seduo.cz a na stejné téma dopisuje knihu.


.


Poslední změna: 15. listopad 2023 11:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: