• Student
 • Diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů

Diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů

Chcete lépe poznat sami sebe nebo zjistit, k jakému typu zaměstnání nebo studia máte vlohy? Objednejte se do naší poradny na diagnostiku. Cílem kariérového poradenství je zjistit osobnostní a kariérové předpoklady, silné talenty a potenciál pro vhodné budoucí kariérní uplatnění společně s podporou předních testovacích nástrojů. Kariérové poradenství vám tak může velmi dobře napomoci ve vašem rozhodování ohledně uplatnění na trhu práce po absolvování studia, případně již během studia, a zároveň vám pomůže sladit vaši představu s očekáváním a rolemi v moderních organizacích.


Testování je pro studenty UK zdarma, výstupy s vámi zkonzultuje kvalifikovaný poradce.


Diagnostiku poskytujeme ve dvou formátech:


Pro studenty v začátcích bakalářského, magisterského a doktorandského studia, případně pro období volby studijní specializace

 • Testování probíhá online z domova, z koleje, odkudkoli, kde máte dostatek klidu a nebudete vyrušováni. Odkaz na testy vám zašleme mailem a čas vyplnění si zvolíte sami.

 • Před osobním setkáním potřebujeme čas na zpracování všech informací. Ponechte proto prosím odstup nejméně 3 dny mezi vyplněním testů a osobní schůzkou.

 • Termín osobní konzultace k vyhodnocení si prosím zarezervujte v aplikaci. Na místě konzultace, těsně před rozhovorem, vyplníte v počítači poslední krátký test. Osobní setkání trvá 1,5 až 2 hodiny. Konzultace probíhají pouze prezenčně.

 • - poradna Centra Carolina ve Školské 13a (Praha 1)

 • Diagnostiku vede Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková.


Pro kariérní směřování v posledních ročnících studia

 • Poradenství obsahuje kombinaci dvou testů a konzultaci v celkové délce cca 150 min.

 • Testování probíhá online, odkazy na testy a instrukce obdržíte emailem, termín vyplnění si zvolíte sami. Vyplnění testů zabere průměrně asi 60 minut. Testy je nutné z důvodu zpracování a přípravy vyplnit 4–5 dnů před plánovanou konzultací.

 • Následná konzultace, tedy interpretace výsledků a zpětnovazební poradenství, probíhá prezenčně (výjimečně online) v délce cca 90 minut.

 • - poradna Centra Carolina v Hybernské 4 nebo ve Školské 13a (Praha 1)

 • Diagnostiku vede Mgr. Denisa Stáncová.


Služby nelze čerpat zároveň v jednom akademickém roce.


Jak se objednat

Objednejte se pomocí přihlašovací aplikace (na termín konzultace, test vám bude zaslán po přihlášení) zde:


PŘIHLAŠOVACÍ APLIKACE


Pro přihlášení prosím použijte přihlašovací údaje ve tvaru čísloosoby@cuni.cz a v dalším kroku přístupové údaje a heslo do CASu.


Upozornění: Pokud se vám nedaří přihlášení přes přihlašovací aplikaci nebo nevidíte volný termín, napište nám na


Naše poradkyně

Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková

Jsem kouč, poradce, psycholog.

Při své práci čerpám z téměř dvacetileté zkušenosti v oborech sociologie a psychologie. Po studiích na Filozofické fakultě UK jsem pracovala jako výzkumný pracovník v oblasti pracovních podmínek (RILSA). Poté jsem působila v komerční sféře jako HR konzultant (Assessment Systems). Absolvovala jsem roční výcvik v koučování (QED Group) a věnovala se psychodiagnostice, výběru a rozvoji zaměstnanců. Během rodičovské dovolené jsem rozšířila své znalosti o pětiletý psychoterapeutický výcvik (Psychoterapie zaměřená na tělo, ČAPZT). Navázala jsem prací ve zdravotnictví jako psycholog, kouč, psychoterapeut (Centrum komplexní péče). Všechny své zkušenosti jsem spojila dohromady a založila si vlastní praxi, kde se věnuji koučování, profesnímu poradenství a body-psychoterapii. Dlouhodobě spolupracuji s Univerzitou Karlovou.


lenka.slavikova@ruk.cuni.cz

Mgr. Denisa Stáncová

Magisterský titul jsem získala v oboru andragogika a personální řízení na FF UK, jsem certifikovaným koučem a lektorem. Celou svou praxi se věnuji především kariérovému poradenství, vyhledávání, náboru a umisťování lidí v úspěšných firmách, a také rozvoji, vzdělávání, koučování a talent managementu. Působila jsem téměř 10 let v řídících HR funkcích v korporátních organizacích. V roce 2005 jsem založila personálně-vzdělávací agenturu Career Partner, s.r.o. Spolupracuji zejména s předními nadnárodními společnostmi a dobře znám jejich potřeby a požadavky na zaměstnance a situaci na trhu práce. U svých klientů pracuji s jejich talenty, osobnostními a kariérovými předpoklady, zájmy a potřebami. Pracuji s pozitivní motivací s cílem společně naplánovat a podpořit vhodný kariérní rozvoj klienta.


Více na: linkedin.com/in/denisastancova/Poslední změna: 23. říjen 2023 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: